Startersdag Bergen op Zoom 21 september

Op donderdag 21 september organiseert Startersdagen.com in samenwerking met Rabobank Zuidwest-Brabant een gratis startersdag in Bergen op Zoom. De avond bevat veel informatie en kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor starters en eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud of oriënterende starters.

Waarom een startersdag?

70% van de beginnende zelfstandigen en jonge bedrijven blijkt na 18 maanden alweer te zijn gestopt. Het gebrek aan een goede voorbereiding is daarvan meestal de oorzaak. Daarom biedt Startersdagen.com de kans op een goede voorbereiding door het organiseren van een startersdag. Het evenement bestaat uit een rijk avondprogramma dat wordt gevuld met een startersmarkt, seminars, workshops en een netwerkborrel.

Programma

De avond bestaat uit een officiële opening en plenaire kennisdeling, een startersmarkt met landelijke en regionale kennispartners en doorlopende seminars en workshops. Het officiële programma start om 18.45.

Aanmelden

Aanmelden is alvast mogelijk via www.startersdagen.com/bergenopzoom2017. Het aanbod aan kennispartners wordt de komende weken aangevuld.

Datum
21/09/2017
Locatie

Bergen op Zoom