Startersmarktplaats Regio Veghel/Uden/Schijndel

Startersmarktplaats Regio Veghel / Uden / Schijndel  biedt startende ondernemers verschillende handvatten om de onderneming een zo groot mogelijke kans van slagen te geven. Enerzijds door het verschaffen van startersinformatie en het aanbieden van starterswerkplekken in de verschillende gemeenten, anderzijds door het organiseren van Ondernemerscafés, Masterclasses, Picknick met een Klik en andere coachingstrajecten. Activiteiten om kennis te vergaren maar ook om mensen te ontmoeten en kennis te delen. Kan onze bussiness scout een vraag niet beantwoorden, dan wordt de starter in contact gebracht met OndernemersLift+, een persoonlijke coach ((ex-)ondernemer) of een specialist in een bepaald vakgebied. Startersmarktplaats heeft een flink netwerk, waardoor we starters in contact kunnen brengen met diegene waar hij of zij op dat moment behoefte aan hebt.

Werkwijze

Starters komen bij Startersmarktplaats Regio Veghel / Uden / Schijndel terecht via de website en soc ial media maar eveneens vanuit ondernemersverenigingen, de gemeente en de Rabobank. Er wordt geen specifieke intake gehouden. Er vinden voornamelijk collectieve bijeenkomsten plaats waarbij iedere starter kan deelnemen. Bij de bijeenkomsten staat informatie verstrekken, verbinden, netwerken en inspireren centraal. De individuele coaching wordt in samenwerking met Starters Succes Oss georganiseerd.

Soms is er sprake van een eigen bijdrage. Alle netwerkbijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Individuele coaching (€ 10 per uur tot 10 uur coaching, € 25 per uur voor 25 uur coaching) en voor Masterclasses (tussen € 35,- en € 50) wordt een eigen bijdrage gevraagd.