Bouwstenen

Het aantal Nederlanders dat een eigen bedrijf opstart, is de afgelopen jaren flink gestegen. Vaak gebeurt dat vanuit een persoonlijke hang naar ondernemen, soms uit noodzaak omdat er anders geen inkomsten zijn. In alle gevallen is het belangrijk dat starters bij hun eerste stappen goed worden begeleid, zodat de kans op een duurzaam resultaat het grootst is. Diverse startersorganisaties in Noord-Brabant hebben hier op lokaal niveau al ruime ervaring mee. Via het netwerk Brabant Start onderhouden zij contact om hun kennis te delen en van elkaars goede initiatieven te leren.

Helaas heeft onze provincie ook nog veel witte vlekken waar starters er alleen voorstaan. Hopelijk worden deze op termijn ook ingevuld. Deze bouwstenen zijn bedoeld om deze ontwikkeling aan te jagen en geïnteresseerde partijen te helpen bij de voorbereiding. Want niet alleen starters hebben baat bij een goede ondersteuning, hetzelfde geldt voor startersorganisaties.

 

Desirable, feasible, viable

Drie Engelse termen die essentieel zijn bij de vraag of het zinvol is om een startersorganisatie te beginnen. Vertaald: wenselijk, uitvoerbaar, levensvatbaar. Iedereen die plannen heeft om een startersorganisatie op te zetten, doet er goed aan eerst te onderzoeken of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Want, zoals John van de Laar van de Stichting Starterscollectief Sint-Oedenrode zegt: “Ze vormen samen een driehoek. Als één van de drie er niet is, wordt het geen succes.”

Desirable - Zitten starters er op te wachten? 

Feasibale - Is er voldoende draagvlak en inhoud en zijn er mensen en middelen om het te organiseren? 

Viable - Heb je een goed beeld welk 'business' model je kunt gebruiken om duurzame startersondersteuning mogelijk te maken? 

 

Bouwstenen

Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan is het zinvol om een startersorganisatie te starten. Hiervoor heb je verschillende bouwstenen nodig:

Klik op de link voor meer informatie over de specifieke bouwsteen