Communicatie

De communicatie vanuit startersorganisaties is tweeledig: richting (potentiële) stakeholders en richting de starters. Stakeholders wil je aan boord krijgen of houden. Het is essentieel om duidelijk te maken wat je te bieden hebt. Zo is lang niet elk gemeentebestuur doordrongen van de kansen die ondersteuning van startende ondernemers biedt. Alleen al in Noord-Brabant starten jaarlijks meer dan 25.000 mensen een bedrijf, van wie zo’n acht procent vanuit de WW. Gemiddeld zorgen zij voor anderhalve fte, dus werkgelegenheid voor bijna 40.000 mensen. Het is zaak om deze cijfers tussen de oren van bestuurders te krijgen, steeds maar weer. En, zoals Farid Darkaoui van Businesscoach Breda zegt: “Je moet de ambtenaren bij je activiteiten betrekken. Ze moeten zien wat je doet.” Dat vindt ook Jelle Schunselaar (Brainport Development). “Wij nodigen regelmatig wethouders en gemeenteraadsleden uit bij onze bijeenkomsten. Dat werkt echt.”

Verwachtingen managen

Belangrijk in de communicatie naar de shareholders is het verwachtingspatroon. Waarop word je afgerekend? Iemand die vanuit een uitkeringssituatie start, is over het algemeen minder kansrijk dan een beginnende ondernemer die er zelf voor heeft gekozen om zijn baan op te zeggen. Als je op kale cijfers wordt beoordeeld, is het verleidelijk om zo iemand vanwege de lagere slagingskans te weigeren. Lukt het echter wel om zo iemand succesvol te begeleiden, is de maatschappelijke winst veel groter. Je hebt namelijk iemand uit de uitkeringssituatie gehaald. Maak die winst inzichtelijk. Een belangrijke doelstelling van stakeholders, zeker overheden, is immers het activeren van mensen.

Social media

Richting starters werken veel startersorganisaties met social media. Vooral Starters Succes en OndernemersLift+ hebben hier baat bij, de inspanning levert veel nieuwe klanten op. OndernemersLift+ vraagt tevreden starters daarnaast actief om hun goede ervaring op social mediakanalen te melden, zodat andere mensen uit de doelgroep ook door een meer onafhankelijke bron over het succes worden geïnformeerd. Als extra contactmoment gebruikt OndernemersLift+ daarnaast hun eigen nieuwsbrief.

Events

Om bekend te worden bij het grote publiek kun je ook evenementen organiseren, bewijst StartToGrow. De organisatie houdt drie events per jaar. Om publiciteit te krijgen, worden ze vaak gecombineerd met iets nieuwswaardigs zoals de uitreiking van een award.

De wijze van communicatie bepaalt soms het niveau van de aanmeldingen. Brainport Development laat in zijn communicatie duidelijk merken wie het wil hebben, zegt Jelle Schunselaar. “Wij doen veel verkenningen, want we willen de echte toppers hebben om in Eindhoven de problemen van de toekomst op te lossen. Denk aan oplossingen op het gebied van mobiliteit en energietransitie. Het branden van Brainport is daarom heel belangrijk voor ons.”