Organisatie

Noord-Brabant kent diverse verenigingen voor startersondersteuning. Ze werken alle op hun eigen manier en zijn ook op diverse manieren georganiseerd. Het is geen kwestie van beter of slechter. Sterker nog, de ervaring heeft geleerd dat een werkwijze in de ene gemeente heel goed kan werken en in een andere minder. Het is soms moeilijk na te gaan waarom dat zo is. Desondanks is het belangrijk om goed na te denken hoe je een startersorganisatie inricht. Hieronder zetten we uiteen hoe sommige Brabantse ondersteuners werken en waarom die manier goed bij hen past.

Businesscoach Breda en Ondernemersadvies Tilburg zijn projecten die onder de gemeenten vallen. Als financier en belanghebbende staan de gemeenten daarmee op korte afstand. Wel is het belangrijk om onafhankelijk te kunnen werken. Ondernemersadvies Tilburg heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om fysiek afstand te nemen en een eigen huisvesting te betrekken.

Andere initiatieven zijn vooral ontstaan vanuit ondernemers die iets voor hun regio willen doen. StartToGrow is bijvoorbeeld voortgekomen uit de starterscentra in West-Brabant. Lokale overheden die het belang inzien, betalen mee. Ze bepalen echter niet de koers. Het vierkoppige bestuur bestaat uit betrokken ondernemers. De dagelijkse gang van zaken wordt gecoördineerd door twee projectleiders, een ondersteuner en iemand die communicatie en marketing onder zich heeft. Allen worden voor 1,5 dag per week betaald. De ondernemerscoaches werken vrijwillig.

Starters Succes (Oss en Bernheze) startte ooit als een project. Elk jaar kostte het moeite om het verlengd te krijgen. Sinds Starters Succes is omgevormd naar een stichting, gaat dat makkelijker. Programmamanager Jasper van Wordragen noemt het voordeel van betrokken gemeenten. “Als het eenmaal draait, gaat er veel vanuit persoonlijke relaties. Als we eenmaal afspraken met elkaar hebben gemaakt, blijven mensen aan ons verbonden.” Starters Succes werkt met negen businesscoaches die allen hun netwerk openstellen voor de starters.

Ondernemerslift+ werkt met negen business developers. Deze worden ingehuurd. Het bestuur bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers van de financiers. Er zijn drie mensen in vaste dienst: naast directeur Huub Dormans zijn er twee managementassistenten. Het inhuren van de business developers ziet Dormans als een aandachtspunt. “Ik wil stabiliteit in het team, anders gaat het ten koste van onze kwaliteit. Een belangrijke doelstelling is daarom om nog meer teamspirit te creëren, zodat ik hen blijvend aan ons kan verbinden.”

De grootste organisatie is Ondernemersadvies Tilburg met zes ondernemersadviseurs, vier tot vijf BBZ-specialisten (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) en administratieve ondersteuning (totaal ongeveer 15 mensen). Daarnaast zijn er nog zo’n 10 accountmanagers en is er een afdeling acquisitie. BBZ wordt overigens voor de hele regio verzorgd, omliggende gemeenten betalen hier ook voor. Workshops worden gegeven door businesscoaches van Midpoint. Dat is het gevolg van een aanbesteding die de organisatie elke drie tot vier jaar moet doen. In het kader van lokaal commitment een lastige bijkomstigheid, vindt de organisatie zelf.

Brainport Development tenslotte werkt met drie business developers. Boven de organisatie hangt de Stichting Brainport, een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de regio Eindhoven.