Privacy Statement

In deze privacyverklaring leest u hoe Brabant Start uw privacy in acht neemt.

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar zijn naar een persoon. Die gegevens worden verwerkt wanneer ze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden. Brabant Start bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is.

Iedereen die betrokken is bij Brabant Start gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan personen die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren. Ook verwerkt Brabant Start niet meer gegevens dan noodzakelijk.

Uw rechten

Volgens de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van Brabant Start

  • U heeft recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt daarom een inzage verzoek indienen via info@brabantstart.nl. Brabant Start behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
  • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
  • U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens.
  • U heeft het recht Brabant Start te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien de Brabant Start geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt u hiervoor wenden tot Brabant Start via info@brabantstart.nl, daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Brabant Start door een e-mail te sturen naar info@brabantstart.nl.