Bright Move

Innovatieve (pre)starters met nadruk op technologie .Bright Move is de uitvoeringsorganisatie van het Valorisatieplan voor de regio Zuidoost-Brabant. Bright Move heeft drie kerntaken, te weten: 1) Innovatieve starters ondersteunen (het scouten, screenen en ondersteunen van starters bij het bouwen van een financierbaar en levensvatbaar businessplan, inclusief de financiering zelf, het koppelen aan ‘’launching customers’’ en het begeleiden door middel van een professioneel team van deskundigen), 2) Kennis overdragen (kennistransfer vanuit kennisinstellingen én high tech bedrijven met R&D en ontwikkelafdelingen, onder andere door het opzetten van ontwikkelomgevingen ‘Living Labs’, 3) Ondernemerschap stimuleren (het zeer vroeg in de opleiding actief en resultaatgericht betrekken en stimuleren van studenten bij en voor het ondernemerschap.)

Werkwijze

Bright Move heeft breed netwerk aan bedrijven die starters en spin-offs van allerlei diensten voorzien vooral in de startersfase. Deze bedrijven zijn verenigd in de "Data Room". Voor de financiering van kansrijke initiatieven beschikt Bright Move over twee fondsen, een pre-seed fonds en een proof-of-concept (POC) fonds. Het pre-seed fonds is bedoeld voor de (pre-)starter die een innovatief product of dienst ontwikkelt en dat uiteindelijk bedrijfsmatig wil exploiteren. Het pre-seed fonds verschaft een achtergestelde persoonlijke lening tot maximaal € 100.000. Het POC fonds geeft leningen uit om technische haalbaarheid van een technologie te kunnen testen. Aan het toekennen van een lening gaat een traject vooraf (zie www.brightmove.nl/werkwijze). Aan de leningen zijn voorwaarden verbonden. Neem contact op met Bright Move.