Erasmus for Young Entrepreneurs (internationaal programma voor start-ups)

Een internationaal programma voor start-ups

Een eigen bedrijf starten of een bedrijf overnemen ervaren velen op de dag van vandaag als een overgang, niet alleen ten gevolge van de financiële crises, maar ook door snelle technologische ontwikkelingen, hogere concurrentiedruk, complexere markten en groter wordende risico’s.

Vele ondernemers proberen dan ook de stap te zetten naar internationale participatie en daardoor risico spreiding, samen innoveren en vergroten van de eigen markt.

Verrassend is dat steeds meer jonge ondernemers dit ook inzien. Op Europees niveau zijn hiervoor verschillende instrumenten ontwikkeld om dit proces te vergemakkelijken. Een fantastisch programma is het Erasmus Young Entrepreneurs (EYE) programma. Een programma dat Evidence-based ontwikkeld is, waarbij startende ondernemers door geselecteerde ervaren ondernemers in de praktijk gedurende een periode van 1- 6 maanden worden begeleid.

Overweegt U om uw eigen bedrijf op te zetten of bent u al een succesvol ondernemer?

Ondernemerschap is van essentieel belang voor de economische groei en het scheppen van werkgelegenheid. Bij oprichters van een klein of middelgroot bedrijf ontbreekt het vaak aan management ervaring en andere belangrijke ondernemers vaardigheden. Dit is, in combinatie met het feit dat het grootste deel van de kleine en middelgrote bedrijven slechts in één land werkzaam is, een belemmering voor groei. Het Erasmus Young Entrepreneurs programma helpt nieuwe ondernemers de nodige vaardigheden te verwerven en hun bereik in Europa te vergroten, endraagt bij aan de overdracht van kennis en onwikkeling van management vaardigheden voor ondernemers in het MKB.

Dit EU-programma biedt: 

  • nieuwe ondernemers de gelegenheid om van een ervaren ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in een ander EU-land  te leren door een on-the-job-training,
  • maakt het mogelijk dat startende en ervaren ondernemers ervaringen uitwisselen, 
  • vergemakkelijkt de toegang tot nieuwe markten en de zoektocht naar mogelijke zakenpartners, 
  • vergroot de netwerkmogelijkheden van zakenmensen en het mkb, 
  • geeft ervaren ondernemers de kans om nieuwe zakenrelaties te ontdekken en meer te weten te komen over de mogelijkheden in een ander EU-land.

Wie kan deelnemen?

Startende én ervaren ondernemers. Startende ondernemers zijn ondernemers die vergevorderde plannen voor het opzetten van een eigen bedrijf hebben of in de afgelopen drie jaar een eigen bedrijf zijn begonnen. Ervaren ondernemers zijn eigenaar of bestuurder van een klein of middelgroot bedrijf in de EU zijn.