Krachtbedrijf

Krachtbedrijf staat voor de overtuiging dat ondernemerschap mensen in beweging zet en dat het de energie genereert om de regie op je leven te nemen en te houden, zowel economisch als maatschappelijk. Door professionele ondernemerschapstraining en -coaching worden overlevers van geweld die zich moeilijk bewegen naar financiële onafhankelijkheid, getransformeerd naar energieke en productieve deelnemers aan de maatschappij.

Het maken van een ondernemingsplan voor een eigen bedrijf, geeft regie aan mensen zodat ze zelf actief aan de slag gaan om aan hun toekomst te werken. De deelnemer wordt in het traject bijgestaan door een online leer-omgeving, mede-deelnemers, trainers en een ondernemerscoach. In de begeleiding volgen we de benadering volgens positieve psychologie. Wij gaan uit van krachten en mogelijkheden van de deelnemers. Dit ligt tevens in lijn van Krachtwerk,

de basismethodiek die wordt ingezet bij de vrouwenopvang in Nederland.

Het programma Krachtbedrijf kent diverse doelen:

  • Economische zelfstandigheid
  • Excellente netwerken 
  • Empowerment 
  • Eliminatie van taboes en stigmatisering

Het programma Krachtbedrijf heeft als potentiële deelnemers:

mannen en vrouwen vanuit blijf-van-mijn-lijf-huizen (huiselijk geweld)

mannen en vrouwen uit mensenhandel, ex-prostituees

vluchtelingen die in Nederland een leven opbouwen (statushouders)

Vanuit het programma zijn er een aantal Krachtmensen met een onderbouwd ondernemingsplan en een positief adviesrapport van de ondernemerscoach. Een aantal van hen is gestart met een eigen bedrijf, een aantal heeft gekozen voor een loondienstverband of studie. De bedrijfsideeën zijn zo divers als een handelsorganisatie, een 100% halal restaurant, een reisbureau en een maatschappelijke opvang voor dieren. Wat het belangrijkste is dat alle deelnemers door het programma serieus naar hun droom hebben gekeken en zelf een keuze hebben gemaakt voor de toekomst van henzelf en hun kinderen.