MKB Doorgaan

MKB Doorgaan is een landelijk werkende, onafhankelijke, nonprofit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers. De Stichting richt zich op in de kern levensvatbaar bedrijven die (tijdelijk) hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden. De drie pijlers van MKB Doorstart zijn:

  • Vroegsignalering: om die ondernemers met (dreigende) problemen op tijd te vinden, werkt MKB Doorgaan samen met een groot aantal landelijke partijen zoals banken, de belastingdienst en diverse accountantskantoren.
  • Analyse van de vraag-achter-de-vraag: een onafhankelijke en objectieve ondernemersadviseur benadert het probleem van alle kanten om de essentie van het probleem én de mogelijke oplossing naar boven te krijgen.
  • ‘Warme’ overdracht aan een gespecialiseerde partij: MKB Doorgaan zoekt de best passende toegang naar partijen op alle terreinen die een ondernemer nodig heeft op dat moment: financiering (inclusief groeikapitaal), juridische dienstverlening, schuldhulpverlening en bedrijfsadvisering.

MKB Doorgaan biedt als ‘linking pin’ niet alleen een snelle, maar ook de best passende verbinding tussen hulpvraag en praktische ondersteuning.

Werkwijze

Een ondernemer met een hulpvraag meldt zich via het digitale intakeformulier op www.mkbdoorgaan.nl. Daarna volgt een informerend gesprek (telefonisch) door een van de ondernemersadviseurs. Afhankelijk van soort vraag en urgentie wordt een quickscan-gesprek gehouden door een van de bedrijfskundigen. Op basis van de analyse (op de gebieden financieel, vaardigheden en marktsituatie) van de hulpvraag wordt in samenspraak met de ondernemer een partij in de tweede lijn ingeschakeld door middel van een ‘warme’ overdracht. In specifieke gevallen of bij hoge urgentie komt het voor dat direct na het informerend gesprek een tweedelijnspartij wordt ingeschakeld. De dienstverlening van MKB Doorgaan is voor de bedrijven gratis.