Nestwerk

Zoals we bij oprichting van Stichting Nestwerk in onze statuten als doel hebben opgenomen en hoe dit doel ook als hoofdactiviteit bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven;

“De Stichting heeft ten doel het faciliteren van ondernemers casu quo ondernemingen met een wens tot groei in het land van Cuijk alsmede al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Ons doel is het stimuleren van ondernemerstalent in de regio Land van Cuijk, met het hart in Boxmeer en Cuijk. Dit wordt bereikt door een aantal voorzieningen te combineren tot een co-werkplek, community en incubator.

Waarom doet Stichting Nestwerk dit?

Studenten
Vaak blijven studenten uit het Land van Cuijk na hun studie hangen in de stad waar ze gestudeerd hebben, voor een baan of als zelfstandig ondernemer. De creatieve broedplaatsen, co-werk en flexwerkplekken zijn in een stad alom vertegenwoordigd. Dat maakt het makkelijker, leuker en aantrekkelijker om te starten dan vanaf de keukentafel. Dit zorgt helaas wel voor een leegloop aan ondernemerstalent in onze regio jammer!

Zelfstandig ondernemers
Veel ondernemers starten als ZZP’er en willen- of zullen alleen blijven werken.  Een andere ondernemer wil zich door ontwikkelen tot een bedrijf met personeel. Maar ze hebben wel een plek nodig om gemotiveerd te kunnen ondernemen. En groeien ze door? Dan zorgt dit voor een verhoogde werkgelegenheid, en daardoor een betere leefbaarheid in het Land van Cuijk. 

Bedrijven
In het Land van Cuijk zijn veel bedrijven op zoek naar personeel, nieuwe ideeën en innovaties. Wij verbinden deze mensen aan de bedrijven en helpen met onze community om onze regio innovatief te houden!