Next Move

TU/e, Fontys Hogescholen, Summa College, Brainport Development, BOM en BrightMove zijn samen tot de oprichting van Next Move gekomen. De gedeelde ambitie: het versnipperde aanbod aan ondernemersondersteuning in de regio verbinden en bouwen aan een community die kruisbestuiving bevordert en leidt tot groei van het aantal starters en doorstromers. Concreet: 1000 starters en 200 groeiers erbij voor 2020.

Next Move is fysiek aanwezig in het Multimediapaviljoen op de TU/e Campus in Eindhoven.

Start ups

Starten is een vak apart. Als start-up wachten je de nodige te nemen hobbels. Gewapend met een potentievol business ga je de uitdaging aan, maar vastlopen ligt op de loer. Next Move plaveit het pad naar marktsucces, met alle aandacht voor partnering en financiering.

Ondernemers

Start je een nieuwe activiteit op vanuit een bestaande onderneming, dan kruip je eigenlijk opnieuw in de huid van starter. Alleen weet je al wat er allemaal bij komt kijken. Dat is een voordeel, maar kan ook remmend werken. Next Move benadert elk business idee met een frisse blik. We gaan vooral uit van mogelijkheden. Want het Next Move netwerk biedt die.