OndernemersLift+

Ondernemerslift+ laat bijzonder talent en kansrijke initiatieven uitgroeien tot nieuw ondernemerschap in Noordoost-Brabant. Wij coachen starters, verstrekken leningen met zeer goede voorwaarden en brengen ondernemers in contact met interessante marktpartijen of kennisinstellingen.

Werkwijze

Bij de intake koppelen we de starter/ondernemer aan een business-developer. Deze begeleidt de ondernemer door het traject en kan doorverwijzen naar anderen. Wij bieden in een aantal gevallen aan de starter een expertpanel aan. Hier kan de starter zijn idee pitchen aan experts uit het specifieke werkveld en krijgt input over het idee/de innovatie. Indien er behoefte is aan financiële ondersteuning in de vorm van een achtergestelde lening (pre-seed of proof-of concept ) kan de ondernemer zijn businessplan en financieringsvraag voorleggen aan het investeringscomite.