Stichting Starterscollectief Sint-Oedenrode

Het starterscollectief is actief langs haar strategische domeinen. Stimuleren van ondernemerschap, faciliteren startend heeft ondernemerschap, verbinden van ervaren ondernemers en starters en het monitoren van de startersomgeving. Doel is om starters succesvoller te laten zijn binnen haar gemeente dan in vergelijkbare gemeenten. Er worden startersworkshops (Starten met ….) georganiseerd waar ervaren ondernemers de starters op diverse onderwerpen ‘scholen’. Het starterscollectief heeft de Starter van de maand rubriek in de lokale media geïntroduceerd en organiseert een jaarlijkse startersbijeenkomst. Het starterscollectief faciliteert met betaalbare startersruimte. Hiervoor is het initiatief Starterscentrum Campus Fioretti ontstaan. Het starterscollectief heeft een akkoord gesloten met de gemeente Sint-Oedenrode om het voormalige Fioretti College in te richten als starterscentrum. Verder heeft het Starterscollectief aan de basis gestaan van de Stichting ZZP Sint-Oedenrode (ondersteunen van ZZP-ers in zwaar weer), Ondernemersacademie Sint-Oedenrode en Brabant Start.

Werkwijze

Wij informeren ondernemers wat er allemaal bij komt kijken om ervoor te zorgen dat de  keuze om te starten doordacht en verantwoord is. Dat doen wij op alle mogelijke manieren: via deze website, onze nieuwsbrieven, de startersdag en via onze mensen en relaties met wie wij u in contact kunnen brengen. Geen individuele begeleiding, alleen begeleiding aan ZZP. Ondernemersacademie met kleine groepen.  Starters kunnen mail sturen wanneer ze in contact willen komen met ervaren ondernemer of in aanmerking willen komen voor persoonlijk gesprek met een van onze mentoren.

Soms vragen wij voor workshops een bijdrage tussen de 10 en 20 euro. Er is geen lidmaatschap en aansluiten bij het Starterscollectief is gratis. Soms wordt een vergoeding gevraagd voor bijeenkomsten om afmeldingen te voorkomen.  Aan het huren van startersruimten in het starterscentrum zijn wel kosten verbonden.