Starterssucces Oss

Starters Succes Oss stimuleert startende en ‘jonge’ ondernemers, in de vorm van een intensief coachings- en begeleidingstraject. Het brengt starters en coaches bijeen in een netwerk waar ervaringen worden gedeeld en adviezen worden uitgewisseld. Starters Succes Oss is het grootste overkoepelende startersinitiatief in Oss, waarbij marktpartijen hun krachten bundelen om van Oss een ‘startersstad’ te maken. Met de steun van de Kracht van Oss en OndernemersLift+ blijven we ons inzetten om van jouw bedrijf een succes te maken. Met professionele adviseurs, die je op maat coachen en begeleiden. Zij helpen bijvoorbeeld bij de uitwerking van een ondernemingsplan en bij het vinden van klanten en financieringsmogelijkheden. Maar ook bij praktische zaken en het leggen van contacten met andere succesvolle ondernemers in de branche. Bedrijven kunnen deelnemen aan SSO-activiteiten zoals de Starters Bezoeken en Starters Ontmoetingen en het jaarlijkse Starters Podium. Ook bemiddelen we bij het verkrijgen van krediet voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen in de regio, onder andere mogelijk gemaakt door de extra gelden die MSD beschikbaar heeft gesteld voor een fonds dat beheert wordt door OndernemersLift+.

Werkwijze

In een intake gesprek wordt de haalbaarheid van het plan/idee van de starter getoetst. Er wordt gekeken naar; de persoonlijke, de commerciële en de financiële haalbaarheid van het plan/idee. Wanneer het plan/idee als haalbaar wordt ingeschat wordt er een gesprek gehouden met een passende coach en er wordt een passend begeleidingstraject bepaald. Er is sprake van een eigen bijdrage;  een coachingstraject kost € 10, € 25 of € 50 per uur. Deelname workshops € 30